IT-uppdrag och volymleveranser

För större organisationer och företag finns skalfördelar i att samordna inköp och leveranser.
Lägre priser, samordnade inköp och planerade leveranser är några av de förväntade effekterna.
När det är en offentlig institution hanteras hela processen enligt lagen om offentlig upphandling och Bmore är ramavtalsleverantör i åtskilliga avtal.
Vi på Bmore har erfarenhet,  kompetens och leveransförmåga att genomföra såväl enklare upphandlingar som volymleverans.

Eget Konfigurationscenter

Vårt KC som vi kallar det hanterar alla volymleveranser.
Oftast innebär detta att klientdatorer skall packas upp, konfigureras och skräddarsys enligt kundens önskemål innan slutleverans till kund.

Leveranserna till kund sker med egna säkerhetsskåp där alla datorer är uppackade och klara för att ställas ut på kundens skrivbord.
När leveransen är slutförd sker eventuellt återtag av begagnad utrustning som därefter antingen skrotas
på ett miljövänligt sätt eller återanvänds som begagnad utrustning.


Bmore har väl utarbetade processer för att volymleveranser skall fungera långvarigt vilket inkluderar samtliga inblandade parter.
Detta innefattar regelbundna uppföljningsmöten samt skräddarsydda informationssystem.  
Vår leveransmodell ”Funktionsarbetsplats” beskriver samtliga delmoment som ingår i vår leverans.

Kontakta oss gärna om ni har för avsikt genomföra en upphandling så kommer vi bidra med vår erfarenhet i hur ni lyckas med er upphandling.