Omvänd skattskyldighet

Från 1 april 2021 införs nya skattskyldigheter vid köp av bärbara datorer, mobiltelefoner, spelkonsoler och integrerade kretsanordningar.
Det är efter införandet köparen som är skattskyldig när den sammanlagda inköpssumman överstiger 100.000 SEK i den faktura som utfärdats.

Reglerna gäller vid försäljningar mellan företag och beskattningsbara organisationer.

Produkter som omfattas är huvudsakligen

  • Bärbara datorer med uppladdningsbart batteri för kortare bruk utan tillgång till nätström.
    Bärbara datorer omfattar även handdatorer. Omfattar inte pekdatorer, stationära datorer, datorskärmar eller tillbehör i övrigt.
  • Portabla platta datorer, ofta kallade surfplattor med tryckkänslig skärm, exempelvis Ipads och Microsoft Surface.
  • Mobiltelefoner samt smartwatches som har mobiltelefonifunktion. Omfattar inte tillbehör.
  • Spelkonsoler samt integrerade kretsar exempelvis processorer – som inte är integrerade med
    andra komponenter som grafikkort, moderkort ed.


Förtydliganden

Bmore kommer tillämpa omvänd skattskyldighet vid fakturering av produkter som omfattas av regelverket när summan av dessa överstiger 100.000 SEK.

Omvänd skattskyldighet innebär att du som köpare kommer få en faktura som inte innehåller någon moms.
På fakturan kommer det framgå att omvänd skattskyldighet tillämpas.
Bmore kommer delfakturera så att de artiklar som träffas av omvänd skattskyldighet faktureras på separat faktura.

Det är fakturabeloppet som styr om det skall faktureras med omvänd skattskyldighet.
Om en order på 150.000 delfaktureras med 75.000 så omfattas inte produkterna av omvänd skattskyldighet.

Vid returnering/kreditering sker detta på samma sätt som den ursprungliga fakturan avseendemoms,
dvs om omvänd skattskyldighet använts gäller detta även omvänt.

För mer information se skatteverkets hemsida
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.1/322354.html#h-Omvand-skattskyldighet-from-1-april-2021-vid-handel-med-mobiltelefoner-integrerade-kretsanordningar-spelkonsoler-pekdatorer-och-barbara-datorer